31 MART YEREL SECİMLERİ
ulkucu-sanatcilar-yeni-albumler-tikla ulkucu-sehitler-ulku-ugruna-bolumu Radyo-android-uygulamasi-bozkurtlarfm-tikla Karadeniz Müzikleri

REKLAM ALANI UST-1

Bekçi Nasıl Olunur ? Bekçilik Başvuru Şartları Nelerdir ?

Bekçi, genellikle devlet veya yerel yönetimler tarafından görevlendirilen, belirli bir bölgede güvenliği sağlamak ve asayişi korumakla görevli olan kamu görevlisidir. Bekçiler, vatandaşların can ve mal güvenliğini korumak, suç işlenmesini önlemek ve genel bir güvenli ortam oluşturmak için çalışırlar.

Aynı zamanda trafik düzeninin sağlanması, kayıp kişilerin bulunması gibi görevleri de üstlenen bekçiler; çevre güvenliğinin sağlanması ile yakından ilgilenerek toplumun güvenlik ihtiyaçlarına yanıt verir. Sorumluluklarını başarıyla yerine getiren bekçiler sayesinde yerel güvenlik sağlanmış olur.

Bekçi olma şartları başlığı altında açıklamış olduğumuz şartlar ve süreç hem kadın adaylar hem de erkek adaylar için gereklidir. Kadın bekçi alımı için bir ilan yayınlandığında, belirlenen şartlara uygun olan kadın adaylar da bekçilik için başvuru yapabilmektedir. Bekçi ilanı Resmi Gazete’de yayımlandıktan sonra bekçi olmak isteyen kadın adaylar, e-devlet üzerinden ya da Emniyet Genel Müdürlüğü’nün sitesi üzerinden başvuru yapabilirler.

A) Türk vatandaşı olmak,
B) İlkokulu bitirmiş olmak,
C) Askerlik ödevini bitirmiş olup 30 yaşından yukarı olmamak,
D) Görevini yapmaya engel olabilecek bir hastalık veya engelliliği bulunmadığı sağlık kurulu tarafından verilmiş
raporlarla tevsik edilmiş olmak,
E) Ağır hapis veya veyahut affa uğramış olsalar bile zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık,
sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas veya yüz kızartıcı başka bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak,
F) Türk toplum telakkilerine göre kötü şöhretli tanınmamak,
G) Kamu haklarından mahrum olmamak, kamu hizmetlerinden mahrumiyet Cezası ile mahkum bulunmamak,

Bekçiliğe giriş sınavla olur. Bekçi ilanı Resmi Gazete’de yayımlandıktan sonra bekçi olmak isteyen adaylar, e-devlet üzerinden ya da Emniyet Genel Müdürlüğü’nün sitesi üzerinden başvuru yapabilirler.
Sınav şekil ve usulleri İçişleri Bakanlığınca düzenlenecek bir Yönetmelikle belirtilir. Bekçi olmak için ilana başvuran adaylar, başvurudan sonra üç aşamalı sınav sürecine girer. Bekçi adayları ilk girdikleri yazılı sınavdan başarılı olurlarsa, ikinci aşamadaki fiziki yeterlilik sınavlarına girerler. Fiziki yeterlilik sınavında, kişisel beceriler ön plana çıkar. Bu aşamayı da geçen adaylar son olarak sözlü sınava tabi tutulurlar. Bekçi adaylarının girdiği üç sınavın toplam puanları hesaplanır ve puanı yüksek olan adaylar bekçi olmaya hak kazanır. Bu şartlara uyan ve girdiği üç sınavdan başarılı olarak bekçi olmaya hak kazanan adaylar,  Polis Akademisi tarafından verilen bir eğitime alınır. Hem teorik hem pratik olarak eğitim alan adaylar, üç aylık eğitimin ardından bekçilik görevlerine başlarlar.

Bekçi olmak için başvuran adayların 18 yaşını doldurmuş olması ve 31 yaşından gün almamaları gerekmektedir.

Bekçi adaylarının en az 1.67 boyunda olması gerekmektedir. Adayların vücut kitle endekslerinin ise 18 ile 27 arasında olması gerekmektedir.


Adayların başvuru aşaması sırasında teslim edeceği bazı evraklar bulunmaktadır. Bu evraklar şunlardır;
Adayların başvuru dilekçesi yazmaları gerekmektedir.
Adayların nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisini edinmeleri gerekir.
Adayların diploma aslı ve fotokopisini edinmeleri şarttır.
İlana başvuru yaptıkları şehirde en az 1 yıldır ikamet ettiğine dair ikametgah belgesi de gerekmektedir.
Adaylar son 12 ay içerisinde çektirdikleri 4 biyometrik fotoğrafı da teslim ederler.
Bekçilik sınavına girmek için gereken ücreti yatırdıklarına dair belgeyi getirmeleri şarttır.
Adayların sağlık durumuna ilişkin yaptırdıkları kontrollere ilişkin belge almaları gerekir.
Adayların yaş durumu göstererek resmi belge ve askerlik görevini yapmış olduklarına dair resmi belgeyi yanlarında getirmeleri önemlidir.

-Çarşı ve mahalle bekçileri il ve ilçe merkezlerindeki en büyük mesleki amirinin inhası ile vali ve
kaymakamlarca aday olarak atanırlar.
-Adaylık süresi 2 yıldır. Bu süre içinde açılacak kursu başarı ile bitirenlerden bir hizmet yılını tamamlamış
olanların valilikçe asaleten tayinleri yapılır. Kursta başarı gösteremeyenlerin ilişikleri kesilir.
-İki yıl içinde kurs açılamadığı takdirde ehliyeti sabit olanların asaletleri tasdik olunur. Ve bu gibiler ilk açılacak kursa iştirak ettirilir.
-Kursların süresi 3 aydan fazla olamaz.
-Bekçilerin meslek içi eğitim ve yetişme esasları ile kursların açılma zamanı, yerleri, süresi ve kursa katılan bekçilere verilecek yolluk ve yevmiyeler genel hükümler esasları dairesinde, İçişleri Bakanlığınca düzenlenecek bir Yönetmelikle belirtilir.
-Bucaklarda görevli çarşı ve mahalle bekçilerinin bucak müdürü birinci, kaymakam ikinci derecede sicil
amiridir.
-İlçe merkez sınırları içerisinde görevli çarşı ve mahalle bekçilerinin en büyük mesleki amiri birinci, kaymakam da ikinci derecede sicil amiridir.
-Çarşı ve mahalle bekçilerinin sicilleri ilçelerde ilgili dairelerince tutulur.
-İl hudutları içindeki her beldede çalıştırılacak çarşı ve mahalle bekçilerinin adedi en büyük mülkiye
amirinin teklifi ve bunlara verilecek aylık ücretin miktarı beldelerin özelliklerine göre 300 liradan az, 800 liradan çok olmamak üzere il genel meclislerince tesbit olunur.

Etiketler: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,0 Yorum YAPILMIS “ Bekçi Nasıl Olunur ? Bekçilik Başvuru Şartları Nelerdir ? ” iCiN
Not: Yorumunuz uygun gorulur ise onaylanip yayinlanacaktir.

Nasıl Olunur ? Kategorisindeki Diger Yazilar

Uzman Erbaş Uzman Çavuş Nasıl Olunur ?

Uzman Erbaş Uzman Çavuş... 


  • REKLAM ALANI 240X500 SAG

  • FIRAT YILMAZ CAKIROĞLU

  • REKLAM ALANI SAG 240X250

  • Baglantilar

    

    RADYO BOZKURTLAR FM - SiZiN SESiNiZ SiZiN RADYONUZ 2009 - 2024 - turk-gokturkce-turk