ulkucu-sanatcilar-yeni-albumler-tikla ulkucu-sehitler-ulku-ugruna-bolumu Radyo-android-uygulamasi-bozkurtlarfm-tikla Karadeniz Müzikleri

REKLAM ALANI UST-1

Uzman Erbaş Uzman Çavuş Nasıl Olunur ?

Uzman Çavuş; en az lise mezunu olup, Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde yer alan kuvvet komutanlıklarında askerlik mesleğini profesyonel olarak icra eden kişidir. 

Uzman Onbaşı adayları için; en az ilköğretim mezunu, Uzman Çavuş adayları için ise en az lise mezunu olma şartı aranmaktadır.

Müracaatın yapıldığı yılın Ocak ayının ilk günü itibariyle yirmi yedi yaşını bitirmemiş olmak şartı aranmaktadır.

Ön Başvuru esnasında askerlik hizmetini erbaş veya er olarak yapıyor olmak veya müracaat tarihinin ilk günü itibarıyla terhisinin üzerinden beş yıldan fazla süre geçmemiş olmak şartı aranmaktadır.

Teskere bırakarak askerde kalma şeklinde bir uygulama bulunmamaktadır. Ancak 7179 sayılı Asker Alma Kanunu kapsamında askerlik hizmetini tamamlayan adayların, aşağıda belirtilen hususların terhis belgesi//belgeleri ve diploma ile belgelemeleri ve seçim aşamalarında başarılı olmaları halinde eğitim durumları dikkate alınarak; Aday Değerlendirme Puanlarına Bakanlıkça belirlenecek ilave puan verilmektedir.

Boyunuz en az 1.64, en fazla da 2,10 cm olmalıdır. Buna ek olarak çok kilolu ya da çok zayıf olmamalısınız.

Askerlik sürenizde üstlerinizden herhangi bir şikayet almamış olmalısınız.

Öncesinde TSK bünyesinde yedek subay, subay, astsubay, teğmen ya da uzman erbaş olarak görev yapmamış olmalısınız.

Ortaokul, lise ya da fakülte mezunu olabilirsiniz.

Yukarıda belirtilen şartlardan birine ya da birkaçına sahip olmayanlar,
Sağlık sorunu bulunanlar,
Askerliğini yapmamış olanlar,
Terör örgütü gibi gruplar içerisinde yer alanlar kesinlikle uzman erbaş olamaz.

Uzman erbaş seçim aşaması sınavları aşağıdaki aşamalardan oluşmaktadır:
a. Yazılı sınav,
b. Başvuru evraklarının incelenmesi/Evrak Kontrol,
c. Fiziki Değerlendirme (Boy ve Kilo oranlarının kontrolü)
ç. Fiziki yeterlilik testi (FYT),
d. Mülakat,
e. Sağlık raporu/güvenlik soruşturması işlemleri tüm seçim aşaması sınavlarından başarılı olan adaylar içindir.)

Uzman erbaş adaylarına yazılı sınavda; Atatürk İlke ve İnkılap Tarihi, Matematik (Genel Yetenek) ve kompozisyon konularından sorular sorulmaktadır.

Yazılı sınavı kazanan adayların ikinci seçim aşamasında sınavlarına gelirken getirecekleri belgeler, Evrak kontrol personeli tarafından teslim alınmakta ve adayların başvuru şartlarını taşıyıp taşımadıkları kontrol edilmektedir. (Kontrol sonucunda eksik belgesi olan ve başvuru şartlarını taşımayan adaylar sınavın müteakip aşamalarına alınmamaktadır.)

Evrak kontrol aşamasında kabul edilen adaylar ‘Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliği’ esaslarına göre Fiziki Değerlendirmeye tabi tutularak, adayların boy ve kilo standartlarına uygun olup olmadıkları kontrol edilmektedir. (Kontrol sonucunda boy ve kilo ile ilgili şartları taşımayan adaylar sınavın müteakip aşamalarına alınmamaktadır.)

Fiziki yeterlilik testi (FYT) 1500 metre koşu / 400 metre hedef koşusu, mekik ve şınav branşlarından oluşmaktadır. Standartları ise başvuru kılavuzunda belirtilmektedir.

Mülakat görüşme yoluyla adayın konuşma yeteneği, ses tonu, heyecan durumu, çok yönlü düşünme, davranışlardaki denge, kendine güven gibi unsurlar gözlenerek elde edilen bilgiler değerlendirilmektedir. Mülakatla ilgili diğer hususlar başvuru kılavuzunda belirtilmektedir.

Sınav aşamalarında adayların başarılı olup olmadıkları, her aşamanın bitiminde/aynı gün kendilerine tebliğ edilmektedir.

Seçim aşaması sınavlarında başarılı olan adaylara, sağlık raporu işlemleri için TSK Sağlık Kurulu Raporu vermeye yetkili hastaneye sevk belgesi verilmektedir. Adayların, kendisine verilen sevk belgesi ile belirtilen tarihten itibaren sağlık raporu işlemlerine başlamaları gerekmektedir. Her ne sebeple olursa olsun sevk belgesinin geçerli olduğu süre içerisinde (Sevk belgesinin düzenlendiği tarihten itibaren Ankara Garnizonu içerisindeki TSK Sağlık Kurulu Raporu vermeye yetkili hastanelere üç iş günü, diğer illerdeki hastanelere beş iş günü içerisinde) sağlık işlemini başlatmayan adaylara ikinci kez hastane sevk belgesi verilmemektedir. Sağlık işlemleri ile ilgili ayrıntılı bilgi ve sevk edilecek asker hastane listesi başvuru kılavuzunda belirtilmektedir.

Yapılacak seçim aşaması sınavları sonucunda başarılı olan adaylar, elde ettikleri sınav sonuç puanına göre en yüksekten en düşüğe doğru sıralanmaktadır. Adaylar, puanı en yüksekten başlanmak suretiyle idarenin ihtiyaçları dikkate alınarak kontenjanlar doğrultusunda nitelik durumlarına göre asil/yedek olarak sınıflandırılmakta/yerleştirilmektedir. Sınavların değerlendirilmesi 100 tam puan üzerinden yapılacaktır. Bu puanın; % 30’unu yazılı sınav, % 40’ını mülakat ve % 30’unu FYT notu oluşturmaktadır.

Sınav aşamalarında başarılı olan, sağlık raporu ve arşiv araştırması olumlu sonuçlanan adayların belgeleri eğitime çağrı tebligatı yapılması maksadıyla ilgili Kuvvet Komutanlıklarına gönderilmektedir. İlgili Kuvvet Komutanlıklarınca eğitime çağrı tebligatları, her kurs döneminden önce adayların bildirmiş oldukları ikametgâh adreslerine iadeli taahhütlü posta yoluyla yapılmaktadır. Ayrıca adayların cep telefonlarına SMS (kısa mesaj) ve elektronik posta adreslerine (e-posta) mail olarak bilgilendirme yapılabilmektedir.

Uzman erbaşlar göreve ilk başlangıçta; iki (2) yıldan az, beş (5) yıldan fazla olmamak üzere sözleşme yaparlar.

Uzman erbaşlar müteakip yıllarda; bir (1) yıldan az, beş (5) yıldan fazla olmamak kaydıyla sözleşme yaparlar.

Uzman erbaşların sözleşmeleri en fazla elli beş yaşına girdikleri yıla kadar uzatılır.

Uzman erbaşların astsubaylığa geçirilmesi ile ilgili usul, esas ve şartlar; 3269 sayılı Uzman Erbaş Kanununun 15’inci maddesi ve Uzman Erbaş Yönetmeliğinin 24’üncü maddesinde yer alan şartları taşımaları durumunda muvazzaf astsubay olabilirler.

Etiketler: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,0 Yorum YAPILMIS “ Uzman Erbaş Uzman Çavuş Nasıl Olunur ? ” iCiN
Not: Yorumunuz uygun gorulur ise onaylanip yayinlanacaktir.

Nasıl Olunur ? Kategorisindeki Diger Yazilar

Uzman Erbaş Uzman Çavuş Nasıl Olunur ?

Uzman Erbaş Uzman Çavuş... 


  • REKLAM ALANI 240X500 SAG

  • FIRAT YILMAZ CAKIROĞLU

  • REKLAM ALANI SAG 240X250

  • Baglantilar

    

    RADYO BOZKURTLAR FM - SiZiN SESiNiZ SiZiN RADYONUZ 2009 - 2024 - turk-gokturkce-turk