ulkucu-sanatcilar-yeni-albumler-tikla ulkucu-sehitler-ulku-ugruna-bolumu Radyo-android-uygulamasi-bozkurtlarfm-tikla Karadeniz Müzikleri

REKLAM ALANI UST-1

Polis Nasıl Olunur ? Polislik Başvuru Şartları 2024

Devlet; lise, önlisans ve lisans mezunları arasından her yıl polis alımı yapar.  Polis olmak için gerekenler ise her sınav döneminde Polis Akademisi tarafından yayınlanır. 2024 Polis olmanın şartları mezuniyet durumunuza göre değişiklik gösterir. 

Polis olmak için en az lise mezunu olmak gerekir. Aynı zamanda önlisans ve lisans mezunları da polis olmak için başvuru yapabilirler. Polis olmak yapmak isteyenler liseden sonra YKS sınavına; üniversiteden sonra KPSS sınavına girmelidir. Bu sınavlardan baraj olarak kabul edilen sınırı geçmesi gereken polis adayları böylece mesleğe giriş için başvuruda bulunabileceklerdir. Şehit ve vazife malülü çocukları için bu şartlar esnetilmiş ve baraj puanının %80’i kadar puan almak yeterli görülmüştür.

2023 Yılında POMEM 4150 Erkek Polis 900 Kadın Polis kontenjanı açmıştır.

Polis ihtiyacı için 3 farklı merkez sınav yapıp eğitim vermektedir. Polis eğitim merkezlerimiz şöyledir;

Polis Meslek Eğitim Merkezleri (POMEM)

Polis Meslek Yüksekokulları (PMYO)

Polis Amirleri Eğitim Merkezi (PAEM)

POMEM polis yetiştirme yaparken 6 aylık eğitim verir. PMYO ise yüksekokul olup eğitim 2 sene sürmektedir. PAEM ise 11 ay süren bir eğitimle komiser yetiştirmektedir.

Polis memuru olmak isteyenlerin giriş şartlarını ve gerekliliklerini karşılamaları gerekmektedir. 

Polis Meslek Yüksek Okulu’na giriş puanı her yıl değişebilir. Giriş puanı, adayların sınav performansları, lise mezuniyet notları ve diğer faktörlere bağlı olarak belirlenir. Bu nedenle, her yıl PMYO giriş puanı değişebilir. Polis Meslek Yüksek Okulu’na giriş için adayların ÖSYM tarafından düzenlenen bir sınava girmeleri gerekmektedir. Bu sınav, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) adı altında düzenlenmektedir. YKS kapsamında, adayların temel yetenekler testi (TYT) ve alan bilgisi testleri (AYT veya YDT) gibi bölümleri tamamlaması gerekmektedir. Polis Meslek Yüksek Okulu’na giriş puanı, adayların YKS’de aldıkları puanlar ve polislik mesleği için belirli bir ağırlıklandırma faktörüne göre hesaplanır. Bu faktör, Polis Meslek Yüksek Okulu’na başvuran adayların toplam puanının %50’sini oluşturur. Polis Meslek Yüksek Okulu’na başvuracak adayların en az 250 ve üzeri puan alması gerekmektedir. Bu puan her yıl değişebileceğinden kesin bir giriş puanı belirlemek mümkün değildir.

1 –  Lise ve dengi okullardan mezunu olması ya da lise 4.sınıfta okuyor olması

2 – Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

3 – Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından o yıl içinde yapılan üniversiteye giriş sınavlarında puan türlerinin en az birinden üniversitelerin yüksek okullarına girmek için yeterli asgari taban puanı almış olmak,

4 –  18 yaşını tamamlamış ve 26 yaşından gün almamış olmak

5 – Bayanlar için 1.62 cm., erkekler için 1.67 cm’den kısa boylu olmamak ve boy ölçüsünün santimetre olarak son iki rakamı ile kilosu arasında 15 kilogramdan eksik veya fazla fark olmamak, beden kitle endeksinin 18 (dahil) ile (27) arasında olması,

6 – Sağlık yönünden, Sağlık Yönetmeliğinin 6 ncı maddesinde aranılan sağlık şartlarına uygun olmak,

7 – Turistik işletme belgesi olan yerler hariç olmak üzere, daha çok suçluların barındığı veya suç işlemeye müsait yerlerde çalışmamak, genelev, birleşme yeri, randevu evi, tek başına fuhuş yapılan mesken ve bu gibi yerlerde aracılık, bekleyicilik ve benzeri bir iştigali bulunmamak; genel ahlaka aykırı oyun, temsil, film, video bant, teyp kasete, şarkı sözü ve teknolojinin gelişimi ile ortaya çıkan benzeri muzır neşriyat ve benzeri işler üzerinde çalışmaktan haklarında herhangi bir adli veya idari takibat devam ediyor olmamak veya hüküm giymemiş olmak,

8 – Taksirli suçlar hariç olmak üzere, ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile, Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç; kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, devletin sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak veya bu suçlardan dolayı haklarında devam etmekte olan bir adli kovuşturmaya tabi olmamak,

9 – Müracaat tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya parti kollarına üye bulunmamak, daha önceden üyeliği var ise ayrıldığını belgelemek,

10 – Alkol, uyuşturucu ve psikotrop maddeler ile kumar alışkanlığı bulunmamak,

11 – Eşi hakkında; affa uğramış olsa bile, Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlar ve 4422 sayılı Çıkar Amaçlı Suç Örgütleriyle Mücadele Kanunu kapsamındaki suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç; kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, devletin sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak veya bu suçlardan dolayı hakkında devam etmekte olan bir adli kovuşturmaya tabi olmamak,

12 – Kamu haklarından mahrum bulunmamak, şartları aranır.

13 – ÖSYM tarafından yapılan YGS puan türlerinden herhangi birinden 270 puan alması, Emniyet Teşkilatı personeli şehit ya da vazife malülü olanların eş ve çocuklarından söz konusu puan türü şartı 150 olarak aranır

Polis Meslek Yüksek Okulu giriş sınavına başvurular, her yıl Polis Akademisi Başkanlığı tarafından tespit ve ilan edilen tarihler arasında Polis Meslek Yüksek Okul Müdürlüklerine şahsen yapılır. İlanlar Polis Akademisi İnternet Sitesi’nden takip edilebilir.
Eksik belge, posta yolu ile veya başvuru zamanı geçtikten sonra yapılan başvurular kabul edilmez. Başvuru yaparken tüm belgeleri eksiksiz bir şekilde ve güncel bilgilerle hazırlamanız gerekmektedir.

1 – Form dilekçe,

2 – Nüfus cüzdanı fotokopisi veya noterden tasdikli örneği,

3- Diploma veya çıkış belgesi fotokopisi veya noterden tasdikli örneği,

4- Yazılı sınav tarihinde askerlikle ilişiği bulunmadığına dair belge,

5 – Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık Kıyafetine Dair Yönetmeliğin 5 inci ve 10 uncu maddelerinde belirtilen hususlara uygun son bir yıl içerisinde çekilmiş 6 adet vesikalık fotoğraf,

6 – İkametgah belgesi,

7 – ÖSS sonuç belgesi,

8 – Vukuatlı nüfus kayıt örneği,

9 – Polis adayının kendisinin ve evli ise eşinin adli sicil belgeleri,

10 – Evli ise evlenme cüzdanı fotokopisi veya noterden tasdikli örneği, istenir.

Not Önemli : Fotokopisi verilen belgelerin aslı, müracaat sırasında müracaatı alan görevliye ibraz edildiğinde fotokopiler görevli tarafından “Aslı Görüldü” ibaresi ile birlikte sicil ve imza atılarak alınır. Ayrıca şehit veya görev malulü olan Emniyet Teşkilatı personelinin eş ve çocuklarından şehitlik veya malullük belgesi istenir.

Sınav giderlerini karşılamak üzere adaylardan, Akademi döner sermaye işletmesine her yıl Akademi tarafından tespit edilen miktarda ücret alınmaktadır. Bu ücret her yıl değişebilmektedir. Şehit Yakınları, Vazife malülü ve Emniyet Teşkilatı personelinden sınav ücreti alınmamaktadır.

Polis Akademisi Başkanlığı İletişim Bilgileri ve Telefon numaraları

Telefon : +90 (312) 462 86 49 – +90 (312) 499 70 02
Fax : +90 (312) 462 85 33
E-posta : polisakademisi@egm.gov.tr
Web : www.pa.edu.tr
Adres : Polis Akademisi Başkanlığı Eymir Mah. 49. Sokak PK:06834 Gölbaşı / ANKARA

Önlisans ve lisans mezunu polis olma şartları, sınav ve yaş şartı dışında lise mezunları ile aynıdır. Buna göre önlisans ya da lisans mezunu adayın yukarıda sayılı suçlardan ceza almamış olması gerekir. Aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması da gereklidir. Polis adaylarından Türkiye’de lisans ve önlisans kademesindeki okullardan ya da yurt dışında bunlara denk kabul edilen okullardan mezun olmak – KPSS sınavında en az taban puan almak – Sınavın yapıldığı yılın ocak ayından itibaren 30 yaşından gün almamak şartları aranır. Ayrıca PMYO ve POMEM için hukuki şartlar aynıdır. Adayların evli olması halinde aynı şartları eşlerinin de taşıması gerekir. Adayların aynı zamanda kamu haklarından mahrum bırakılmamış, daha önce polis eğitim merkezlerinden çıkarılmamış olması da gerekir. Herhangi bir siyasi parti üyeliği de bu mesleği yapmaya engeldir.

Bayan polis olma şartları boy uzunluğu şartı ve fiziki yeterlilik sınavında istenilen derece dışında erkeklerle aynıdır. Kadınların genellikle boyları erkeklere göre daha kısa olduğu için 162 cm olarak belirlemiştir. Fiziki yeterlilik sınavında ise parkuru tamamlama süresi erkeklere göre daha uzun belirlenmiştir.

Polislik sözlü mülakatında sorulan sorular farklı açılardan Polis adayı’nı tanımaya yöneliktir. Bu aşamada hem genel kültür ölçülür hem de adayın kavrama, beden dilini kullanma, kendini ifade edebilme becerisi gibi detaylara bakılmaktadır. Adayların bu sınavdan en az 70 puan alması gerekmektedir. Geçmiş dönemlerde POMEM sözlü mülakatında çıkan sorulardan bazıları ise şu şekildedir:

Demokrasi nedir?
Beden dili nedir?
Disiplin nedir?
Turizmin önemi
Hiyerarşi nedir

Polislik fiziki yeterlilik sınavında Polis adayının parkurda bulunan engelleri belirlenen süre içerisinde geçmesi gerekmektedir. Parkurda bulunan engellerden ilki sıçrama tahtasıdır. Bu tahta üzerinde adayın sağa ve sola olacak şekilde 6 kez sıçraması gerekmektedir.

Fiziki yeterlilik sınavında Diğer aşamalar ise şu şekildedir;

6 adet lastik içerisinden tek ayakla geçme
Ağırlık taşıma. Kadınlar 20 kilogramlık, erkekler ise 20 kilogramlık ağırlıkları taşır.
3 kere olmak üzere kadınlar için 8, erkekler için 9 metre aralıkta koyulan sağlık toplarına dokunma
Takla atma
Slalom koşu
Alttan ve üstten geçilecek engel etabı

Polis Adaylarının fiziki yeterlilik sınavında başarılı olabilmesi için parkuru tamamlama süresi erkeklerde 48 saniye , kadınlarda 50 saniye olmalıdır. Erkekler 40 saniye , kadınlar 42 saniye ya da daha kısa sürede parkuru tamamlamaları halinde 100 puan alırlar. Adayların bu sınavdan başarılı sayılması için almaları gereken en az puan 60’tır.

Polislik sınavında alınması gereken puan fiziki yeterlilik, mülakat ve KPSS puanı dâhil edilerek hesaplanır. KPSS puanı ve fiziki yeterlilik sınavı %25 etkiler. Mülakat sınavından alınan puanın ise %50’si hesaplamaya dahil edilir. Alınan ortalamaya göre adaylar bir sıralamaya tabi tutulur. Belirtilen kontenjana göre en yüksek puana ulaşan adaylar arasından alım yapılır.

İstanbul–Mersin-Karabük-Bilecik-Karabük-Çankırı-Amasya-Bursa-Diyarbakır-Erzincan-Kırşehir-Trabzon -Konya

İstanbul-Kastamonu-Kırıkkale-İzmir-Samsun-Ankara

Etiketler: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,0 Yorum YAPILMIS “ Polis Nasıl Olunur ? Polislik Başvuru Şartları 2024 ” iCiN
Not: Yorumunuz uygun gorulur ise onaylanip yayinlanacaktir.

Nasıl Olunur ? Kategorisindeki Diger Yazilar

Uzman Erbaş Uzman Çavuş Nasıl Olunur ?

Uzman Erbaş Uzman Çavuş... 


  • REKLAM ALANI 240X500 SAG

  • FIRAT YILMAZ CAKIROĞLU

  • REKLAM ALANI SAG 240X250

  • Baglantilar

    

    RADYO BOZKURTLAR FM - SiZiN SESiNiZ SiZiN RADYONUZ 2009 - 2024 - turk-gokturkce-turk